2022-23 Michigan Rebekah Officers

 _____________________________________________________
Assembly President Linda Fogelsonger
__________________________________________________________
Assembly Vice President Ann Sedell
_______________________________________________________________
Assembly Warden Karen Allen
____________________________________________________________
Assembly Secretary Kathy Shary
___________________________________________________
Assembly Treasurer Betty Smith
_______________________________________________________
Assembly Marshal Karen Dorman
______________________________________